Tour: Snowdonia National Park - Day 5 Ffestiniog to Kings
Ffestiniog youth hostel
Ffestiniog youth hostel (Taken on 26 Aug 1985)
Back to Gallery